Unngå å bli manipulert med Blockchain-Teknologi

Blockchain – teknologi gjør dette mulig for kunder å observere og få informasjon om hele produktets livsløp fra innhøsting frem til forbruk. Forbrukere trenger ikke lengre å være avhengig av tillit til at varemerkene skal opptre bærekraftig og etisk. Ingen grunn til bekymring. Informasjonen fra blockchain-teknologien kan stoles fullt på 

Kundenes preferanser endrer seg kontinuerlig og ønske etter bærekraftige produkter øker kontinuerlig. Det er derfor viktig at dagens markeder og markedsførere klarer å følge med på disse holdningsendringene. Samtidig blir forbrukere manipulert til å kjøpe uetiske og ikke bærekraftige produkter fordi de ikke får nok informasjon til rasjonelle kjøpsbeslutninger. Det er nemlig i informasjonsasymmetrien problemet ligger. I dette blogginnlegget kan du lese hvordan blockchain-teknologien kan lede mot grønne valg.  

Hva er Blockchain?

Provenance definerer blockchain-teknologi som et informasjonssystem som deles mellom mange datamaskiner.Ny informasjon kan ikke fjernes eller endres etter at den er lagt inn i kronologiske blokker. Aktørene trenger ikke å stole på hverandre, og de trenger heller ikke å stole på en tredjepart. Blockchain eies ikke av noen, men man kan allikevel stole fullt og helt på selve informasjonen.

Bilde over illustrerer viser hvordan blockchain-teknologi gjør det mulig at all data kan nås og verifiseres, i stedet for bare den opprinnelige sertifiseringen. Slik kan informasjonsasymmetri unngås. 
INFORMED 
INFORMED 
0 
ITEM TRACK"" 
CONSUMER EXPERIENCE 
MOVEMENT OF PHYSICAL $ 
, OF 0 0 MA ON

Blockchain – teknologi er kryptert database som inkluderer alle aktiviteter (nodes) i hele forsyningskjeden. Fra produktet produseres og helt frem til forbruker. Det som gjør det mulig er GPS – data som bidrar til å spore hele produktets reise frem til forbruk. Digitalt kan kunden se historisk dokumentasjon for hvert produktspekter samt se produsenter og leverandører som er involvert ved å skanne en QR-kode med mobilen. På den måten muliggjøres det for nesten en fullstendig dokumenterbarhet mht. bærekraft. Teknologien kan avdekke ineffektiv drift, uetiske beslutninger og problemer. 

Ved bruk av systemet ville for eksempel en plantasjearbeider merket palmefruktene ved å benytte mobilteknologi når frukten høstes. Informasjon som lokalisering av treet, plantasje – ID, arbeidernes ID, dato og tidspunkt registreres i Blockchain. På den måten blir teknologien en viktig bidragsyter til fornuftige og bærekraftige beslutninger.

Ta del i flere bærekraftige forsyningskjeder

Dagens utvikling fører mot en mer bærekraftig fremtid gjennom krav fra kunder og teknologi. Forbrukere i dag ønsker å opptre bærekraftige, men sliter med å konvertere miljømessige og sosiale problemer med rasjonelle kjøpsbeslutninger, og et bærekraftig forbruk. Ved hjelp av Blockchain – teknologien vil det bli lettere for forbrukere å få historisk dokumentasjon i hele forsyningskjeden ikke bare deler av den. Dette presser dagens virksomheter til å operere mot en bærekraftig utvikling. 

Skal det være så enkelt å opprette en nettbutikk?

I e-handel kurset fikk vi i eksamensoppgave å danne en funksjonell nettbutikk på en måned. Jeg og min partner opprettet nettbutikken WearEco. Denne eksamen har vært krevende, men samtidig utrolig lærerik. Uten noe kunnskap om dette fra tidligere følte jeg dette kunne gå begge veier. Det viste seg å være enklere enn det høres ut som. Jeg opplevde denne eksamen som svært lærerik med oppturer og nedturer i prosessen, men mye nyttige å ta med videre i studiet og inn i arbeidslivet. I dette innlegget vil jeg ta for meg hvordan å opprette en nettbutikk i Shopify i korte trekk. 

Vi opprettet WearEco på bakgrunn av ønske om en bærekraftig fremtid. Bærekraft er viktig for alle bransjer å implementere for å redusere miljøproblemer. Bedrifter er de viktigste endringsaktørene og dermed er det vår oppgave å sikre vekst i fremtiden. To sentrale verktøy i vårt arbeid mot dette ble Growth Marketingog OKR– som gjennomføringssystemer. Drivkraften gjennom hele prosessen ble «Velg en retning og implementer som et helvete».

Growth Marketing– dele team basert på krysskompetanse.

OKR– System for gjennomføring av ambisjon (objective) og mål (key results). 

Oppsett 

Vi valgte Shopifypå bakgrunn av tidligere erfaringer fra gjesteforelesere i e-varehandel kursene. Shopify opplevdes som brukervennlig og optimal å implementere. Shopify gir deg 14 dager gratis prøvetid deretter settes prisen opp til 29 dollar om du ønsker det rimeligste alternativet.

Før selve opprettelsen av nettbutikken lagde vi sammen en oversikt over sentrale programmer å integrere inn i Shopify. Disse programmene bestod av Google Analytics, mailchimp, Facebook Pixel og Sripe. 

Google Analytics– et system (via Google Marketing) som analyserer og gir detaljert informasjon om kundeforbruk og deres aktiviteter på nettsiden. 

Mailchimp– en måte å epostmarkedsføre på kostnadsfritt. Det er et viktig verktøy for å vekke interesse, samle potensielle kunder og danne relasjon med kundene ved å samle inn mailingslister og melde dem opp på nyhetsbrev. Med mailchimp kan du spesifisere nyhetsbrev og rabatter til kunder basert på tidligere informasjon. Det er essensielt ettersom at kunder påvirkes ulikt av eksponering.

Facebook Pixel– Gir detaljert data og overvåker eksponering og rekkevidde av facebook ads.

Betalingsmetode – Administrering av betalingsløsning finner man i «Payment Provider» under «settings». Vi gikk for Stripe som betalingsløsning fordi det var enkelt å implementere med Shopify. En nettbutikk er avhengig av betalingsmuligheter for å kunne gå rundt. Derfor er betalingsmuligheter for kunden viktig å integrer på nettsiden så fort så mulig. Andre betalingsmetoder du kan benytte med Shopify er Klarna eller PayPal. 

Å sette opp nettbutikken i Shopify opplevdes ikke som komplisert i første omgang, men vi oppdaget fort i uke 8 problem med å opprette en delingsplattform. Utfordringer som å danne brukerkonto hvor tilbydere kan tilby klær og kobles opp med kunder gjorde at vi måtte endre. Det var fortsatt viktig å fremstå bærekraftig. Uten noe innkjøpsevne endret vi oss fort til en dropshippingmodellhvor vi samtidig holdt vår ønskede profil. En dropshippingmodell gir lav kapital risiko og mulighet for økt innkjøpsevne som fort ble bakgrunn for dette valget. En slik forretningsmodell kan ofte være kritisk i startfasen, men vi så på dette som en mulighet til å danne verdi og grunnlag til å vokse. Modellen gir muligheter til å tilegne kunnskap og erfaringer om netthandel og aktører i markedet.

Vi benyttet oss avAmaZone Droppshipping – AmaZone Dropshipping gir 90 dagers gratis prøvetid med tilgang til alt Amazon, Walmart og Aliexpress har å tilby. Implementering av AmaZone Dropshipping gjorde det mulig for oss å finne klesmerker som reflekterte vårt ønske om å tilby bærekraftige klær med kvalitet og design. 

YotPo Reviews– en app for kundeanmeldelser og ratings. For å kunne levere kundeservice og kundetilfredshet var vi avhengig av tilbakemeldinger i markedet. 

Stripe, AmaZone Dropshipping, Yotpo Reviews finner du alle i «Shopify apps» på menyen på venstre side. Her finnes det en rekke andre alternativer som du kan implementere med i nettbutikken. 

Utforming

Temaet for din nettside finner du ved å gå inn på admin-siden. På menyen til venstre trykker du på «Online Store» deretter «themes». I Shopify kan du benytte ferdiglaget templates (oppsett) å implementere. Vi sparte tid og arbeid med å slippe å designe utformingen til nettbutikken fra bunnen av selv. I tillegg kan man se hvordan nettsiden vil se ut på mobilen ved å gå inn på «Themes». For å se hvordan utformingen er på mobil trykker du øverst i midten på themessiden. 

Under «Online Store» er det bare å leke seg frem til en ønsket utforming av nettbutikken

Ved å gå tilbake på online store og videre på «Navigation» kan du opprette en meny i headeren. Det gjorde det enkelt for oss å danne en brukervennlig nettbutikk med struktur på meny, kategorier, oppsett, søkefelt etc. 

Domene og gratis logo 

Vi ønsket å fjerne «my-shopify» fra domenenavnet vårt for å gi et klarere inntrykk av hvem vi er. Dette kan endres enkelt på Webhusetfor kun 7 kroner det første året. Etter 24 timer vil domenenavnet ditt være endret. For å implementere domenenavnet trykker du på «add domain» som du finner på amdin-siden. 

Med hatchfulsom du også finner i Shopify apps kan du enkelt designe din egen logo og integrere den inn i nettbutikken. Her behøves det ingen kompetanse innenfor design til å få til en logo som vil kle nettsidens profil. På bildet under kan du se hvordan logoen vår ble ved bruk av hatchful. 

En liten ettertanke å ha i bakhode om du ønsker å prøve deg frem

Selv to studenter med ingen erfaringer eller kunnskap om opprettelse av en nettbutikk klarte å få til en velfungerende en på en måned. Så kanskje det bare skal være så enkelt? Så lenge du har drivkraften til å gjennomføre det og et ønske har jeg full tro på det. OKR ble essensielt for gjennomføring av oppgaven vår og ukentlig fremdrift. Det kan du lese mer om på INEVO. Du vil oppleve oppturer og nedturer, men det skader ikke å prøve seg frem og utforske funksjonene Shopify har å tilby. Det anbefaler jeg for å sitte med et resultat du kan være stolt av. Verden i dag blir mer og mer teknologisk og digitalisert. En slik kunnskap og kompetanse kan åpne mange muligheter.